สินค้า เสนอช่างทอง SiamChangThong.com : เสนอช่างทอง


ลำดับ รูปภาพ รายการสินค้า-ข้อมูลทั่วไป ราคา ข้อมูลล่าสุด สถานะ
1 กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน รหัส 000036
000036
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่ รูปยืน อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.3-4 สลึง หรืออาจมากกว่านั้น แล้วแต่ขนาดของพระ หรือแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2419 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


2 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม รหัส 000035
000035
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ แกะลาย

เปิดชม 2282 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


3 กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม รหัส 000034
000034
กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม
กรอบพระ ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ เหลี่ยมทรงพิเศษฝั่งเพรช

เปิดชม 2420 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


4 กรอบพระ ทรงกลม รหัส 000033
000033
กรอบพระ ทรงกลม
กรอบพระ พิฆเนศ ทรงกลม หรือรูปเหรียญพระพิฆเนศ กรมศิลปากร อัดกันน้ำ เลี่ยมพิเศษ ทรงรัศมีพระอาทิตย์

เปิดชม 2266 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


5 กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ รหัส 000032
000032
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.2-3 สลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเหรียญ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2196 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


6 กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ รหัส 000031
000031
กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ
กรอบพระลงยา ทรงสามเหลี่ยม หรือทรง พระพุทธชินราช ลอยตัว อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.สามลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์พระ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2254 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


7 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม รหัส 000030
000030
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.2-3 สลึง นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพระและแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2237 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


8 จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ รหัส 000029
000029
จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ
จี้ทองคำ หุ้มกำไลหักหินอาเกตโบราณ ติดหลอดร้อยสร้อย นน.2-3 สลึง ขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกำไลชิ้นนั้น และขนาดแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2602 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


9 สิงห์ทองคำ รหัส 000028
000028
สิงห์ทองคำ
สิงห์ทองคำ สองตัว เป็นงานขึ้นมือสั่งทำพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญ เป็นหุ่นสิงห์ทองคำแบบลอยตัว ตั้งโต๊ะ ทำทั้งหมดสองตัว นน./1ตัว หนักประมาณ2 บาทกว่าขึ้นไป

เปิดชม 2406 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้วลำดับ รูปภาพ รายการสินค้า-ข้อมูลทั่วไป ราคา ข้อมูลล่าสุด สถานะ
1 กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน รหัส 000036
000036
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่ รูปยืน อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.3-4 สลึง หรืออาจมากกว่านั้น แล้วแต่ขนาดของพระ หรือแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2419 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


2 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม รหัส 000035
000035
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ แกะลาย

เปิดชม 2282 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


3 กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม รหัส 000034
000034
กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม
กรอบพระ ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ เหลี่ยมทรงพิเศษฝั่งเพรช

เปิดชม 2420 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


4 กรอบพระ ทรงกลม รหัส 000033
000033
กรอบพระ ทรงกลม
กรอบพระ พิฆเนศ ทรงกลม หรือรูปเหรียญพระพิฆเนศ กรมศิลปากร อัดกันน้ำ เลี่ยมพิเศษ ทรงรัศมีพระอาทิตย์

เปิดชม 2266 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


5 กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ รหัส 000032
000032
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.2-3 สลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเหรียญ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2196 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


6 กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ รหัส 000031
000031
กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ
กรอบพระลงยา ทรงสามเหลี่ยม หรือทรง พระพุทธชินราช ลอยตัว อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.สามลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์พระ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2254 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


7 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม รหัส 000030
000030
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.2-3 สลึง นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพระและแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2237 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


8 จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ รหัส 000029
000029
จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ
จี้ทองคำ หุ้มกำไลหักหินอาเกตโบราณ ติดหลอดร้อยสร้อย นน.2-3 สลึง ขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกำไลชิ้นนั้น และขนาดแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2602 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


9 สิงห์ทองคำ รหัส 000028
000028
สิงห์ทองคำ
สิงห์ทองคำ สองตัว เป็นงานขึ้นมือสั่งทำพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญ เป็นหุ่นสิงห์ทองคำแบบลอยตัว ตั้งโต๊ะ ทำทั้งหมดสองตัว นน./1ตัว หนักประมาณ2 บาทกว่าขึ้นไป

เปิดชม 2406 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


10 กรอบพระ อัดกันน้ำ ยกซุ้ม รหัส 000027
000027
กรอบพระ อัดกันน้ำ ยกซุ้ม
ตัวอย่างงานเลี่ยมกรอบพระ อัดกันน้ำ ยกซุ้ม การเลี่ยมกรอบพระ ตลับพระ จะต้องนำพระมาวัดขนาด พร้อมการประเมินราคาค่าแรงเบื้องต้น และประมาณน้ำหนักตามแบบที่ต้องการ ถ้าเลี่ยมกรอบอัดกันน้ำธรรมดาต้องฝากพระไว้ที่ร้าน แต่ถ้าเลี่ยมตลับนำพระมาวัดขนาดเสร็จก็นำพระกลับบ้านได้ นน.ทอง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพระ และรูปแบบการเลี่ยมของแต่ละองค์ไม่เท่ากัน

เปิดชม 3007 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

11 แหวนทองคำโบราณ หุ้มตราประทับโบราณ รหัส 000026
000026
แหวนทองคำโบราณ หุ้มตราประทับโบราณ
แหวนทองคำโบราณ หุ้มตราประทับโบราณ แสตมป์โบราณ นน.ทองคำประมาณสองสลึง-สามสลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของนิ้ว และขนาดของตราประทับชิ้นนั้นๆ

เปิดชม 2839 ครั้ง

5 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


12 แหวนนามสกุล รูปแบบต่างๆ รหัส 000025
000025
แหวนนามสกุล รูปแบบต่างๆ
แหวนนามสกุล ทองคำ ลงยา นน.ทองสองสลึงขึ้นไป กำลังสวย สีของยา สามารถเลือกสีที่ชอบ และถูกโฉลกได้

เปิดชม 5193 ครั้ง

5 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

13 จี้ทองคำ หุ้มช้างหยกโบราณ รหัส 000024
000024
จี้ทองคำ หุ้มช้างหยกโบราณ
จี้ทองคำ ห้อยตุ้งติ้ง หุ้มช้างหยกโบราณ นน.ทองประมาณสลึงกว่า-สลึงขึ้นไป อยู่ที่ขนาดของช้าง และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2861 ครั้ง

5 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


14 กำไลเงินหัวบัวใหญ่ หัวบัวตรงจัมโบ้ รหัส 000023
000023
กำไลเงินหัวบัวใหญ่ หัวบัวตรงจัมโบ้
กำไลเงินหัวบัวใหญ่ หัวบัวตรงจัมโบ้ ซ่อนสปิง นน.10-12 บาทขึ้นไป กำไลหัวบัวชนิดนี้ นน.จะมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นงานออกแบบที่มีขนาดใหญ่กว่าปรกติมาก หัวบัวใหญ่เป็นพิเศษ ขนาดของท้องวงกำไลก็จะใหญ่ตามไปด้วย นน.มากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมือแต่ละบุคคลด้วย

เปิดชม 2049 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

15 แหวนทองคำ หัวพยานาคโบราณ รหัส 000022
000022
แหวนทองคำ หัวพยานาคโบราณ
แหวนทองคำ แหวนหัวพยานาคโบราณ แหวนพยานาคลงยา ฝั่งพลอยแดง นน.1.5-2 บาทขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของนิ้วและแบบที่ต้องการ งานแหวนพยานาค สามารถเลือกสีลงยาที่ชอบได้ และสามารถเลือกสีของอัญมณีที่ชอบได้

เปิดชม 3344 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

16 กำไลหัวบัวสามกษัตริย์ ทอง นาค เงิน รหัส 000021
000021
กำไลหัวบัวสามกษัตริย์ ทอง นาค เงิน
กำไลหัวบัวสามกษัตริย์ หัวบัวตรง ทอง นาค เงิน ซ่อนสปิง นน.3-4 บาทขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมือแต่ละบุคคล และแบบตอกลายที่แตกต่างกัน น้ำหนักก็จะไม่เท่ากัน

เปิดชม 2591 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


17 จี้ทองคำ หุ้มลูกปัดอเมทิส รหัส 000020
000020
จี้ทองคำ หุ้มลูกปัดอเมทิส
จี้ทองคำหุ้มลูกปัดอเมทิส ทำตุ้งติ้งเป็นไม้กางเขน ฝังพลอยอเมทิส

เปิดชม 2367 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


18 กำไลงาช้างหุ้มทองคำลงยา รหัส 000019
000019
กำไลงาช้างหุ้มทองคำลงยา
กำไลงาช้างหุ้มทองลงยา หุ้มสองท่อน นน.3สลึง-1บาทขึ้นไป น้ำหนักมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกำไล และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 3659 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


19 ชิ้นส่วนทองคำลงยา ที่ใช้หุ้มกำไลชนิดต่างๆ รหัส 000018
000018
ชิ้นส่วนทองคำลงยา ที่ใช้หุ้มกำไลชนิดต่างๆ
ตัวอย่างชิ้นส่วนทองคำลงยา ใช้หุ้มกำไลชนิดต่างๆ เช่น หุ้มกำไลงาช้าง กำไลหยก กำไลแก้ว กำไลหิน และอื่นๆ

เปิดชม 2102 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

20 สร้อยคอทองคำ ลูกปัดถังเบียร์บ้านเชียง รหัส 000017
000017
สร้อยคอทองคำ ลูกปัดถังเบียร์บ้านเชียง
สร้อยคอทองคำ/สร้อยลูกปัดแก้วโบราณถังเบียร์บ้านเชียง/สร้อยลูกปัดบ้านเชียง ฝาจีบหัวท้าย/นน.ทองเส้นนี้ประมาณ4บาทกว่า/นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดมากหรือน้อย และขนาดของเม็ดเล็กใหญ่/ หรือถ้ามีลูกปัดเองก็สามารถนำมาสั่งทำได้/หรือให้ทางร้านจัดหาลูกปัดมาสั่งทำให้ก็ได้

เปิดชม 2396 ครั้ง

14 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้