เสนอช่างทอง SiamChangThong.com : เสนอช่างทอง


ลำดับ รูปภาพ รายการสินค้า-ข้อมูลทั่วไป ราคา ข้อมูลล่าสุด สถานะ
1 กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน รหัส 000036
000036
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่ รูปยืน อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.3-4 สลึง หรืออาจมากกว่านั้น แล้วแต่ขนาดของพระ หรือแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2422 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


2 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม รหัส 000035
000035
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ แกะลาย

เปิดชม 2284 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


3 กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม รหัส 000034
000034
กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม
กรอบพระ ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ เหลี่ยมทรงพิเศษฝั่งเพรช

เปิดชม 2422 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


4 กรอบพระ ทรงกลม รหัส 000033
000033
กรอบพระ ทรงกลม
กรอบพระ พิฆเนศ ทรงกลม หรือรูปเหรียญพระพิฆเนศ กรมศิลปากร อัดกันน้ำ เลี่ยมพิเศษ ทรงรัศมีพระอาทิตย์

เปิดชม 2269 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


5 กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ รหัส 000032
000032
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.2-3 สลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเหรียญ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2198 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


6 กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ รหัส 000031
000031
กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ
กรอบพระลงยา ทรงสามเหลี่ยม หรือทรง พระพุทธชินราช ลอยตัว อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.สามลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์พระ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2256 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


7 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม รหัส 000030
000030
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.2-3 สลึง นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพระและแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2240 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


8 จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ รหัส 000029
000029
จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ
จี้ทองคำ หุ้มกำไลหักหินอาเกตโบราณ ติดหลอดร้อยสร้อย นน.2-3 สลึง ขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกำไลชิ้นนั้น และขนาดแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2605 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


9 สิงห์ทองคำ รหัส 000028
000028
สิงห์ทองคำ
สิงห์ทองคำ สองตัว เป็นงานขึ้นมือสั่งทำพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญ เป็นหุ่นสิงห์ทองคำแบบลอยตัว ตั้งโต๊ะ ทำทั้งหมดสองตัว นน./1ตัว หนักประมาณ2 บาทกว่าขึ้นไป

เปิดชม 2408 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้วลำดับ รูปภาพ รายการสินค้า-ข้อมูลทั่วไป ราคา ข้อมูลล่าสุด สถานะ
1 กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน รหัส 000036
000036
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่รูปยืน
กรอบพระ ทรงเหรียญโล่ รูปยืน อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.3-4 สลึง หรืออาจมากกว่านั้น แล้วแต่ขนาดของพระ หรือแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2422 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


2 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม รหัส 000035
000035
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ แกะลาย

เปิดชม 2284 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


3 กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม รหัส 000034
000034
กรอบพระเลี่ยมเงิน ทรงกลม
กรอบพระ ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ เหลี่ยมทรงพิเศษฝั่งเพรช

เปิดชม 2422 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


4 กรอบพระ ทรงกลม รหัส 000033
000033
กรอบพระ ทรงกลม
กรอบพระ พิฆเนศ ทรงกลม หรือรูปเหรียญพระพิฆเนศ กรมศิลปากร อัดกันน้ำ เลี่ยมพิเศษ ทรงรัศมีพระอาทิตย์

เปิดชม 2269 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


5 กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ รหัส 000032
000032
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ
กรอบพระลงยา ทรงกลม หรือรูปเหรียญ อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.2-3 สลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเหรียญ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2198 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


6 กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ รหัส 000031
000031
กรอบพระลงยา ทรง สามเหลี่ยม อัดกันน้ำ
กรอบพระลงยา ทรงสามเหลี่ยม หรือทรง พระพุทธชินราช ลอยตัว อัดกันน้ำ แกะลาย ลงยาสี นน.สามลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์พระ และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2256 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


7 กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม รหัส 000030
000030
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยม อัดกันน้ำ ยกซุ้ม
กรอบพระ ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว อัดกันน้ำ ยกซุ้มแกะลาย นน.2-3 สลึง นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพระและแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2240 ครั้ง

2 -April / 2- 2013

ขายแล้ว


8 จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ รหัส 000029
000029
จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ
จี้ทองคำ หุ้มกำไลหักหินอาเกตโบราณ ติดหลอดร้อยสร้อย นน.2-3 สลึง ขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกำไลชิ้นนั้น และขนาดแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2605 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


9 สิงห์ทองคำ รหัส 000028
000028
สิงห์ทองคำ
สิงห์ทองคำ สองตัว เป็นงานขึ้นมือสั่งทำพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญ เป็นหุ่นสิงห์ทองคำแบบลอยตัว ตั้งโต๊ะ ทำทั้งหมดสองตัว นน./1ตัว หนักประมาณ2 บาทกว่าขึ้นไป

เปิดชม 2408 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


10 กรอบพระ อัดกันน้ำ ยกซุ้ม รหัส 000027
000027
กรอบพระ อัดกันน้ำ ยกซุ้ม
ตัวอย่างงานเลี่ยมกรอบพระ อัดกันน้ำ ยกซุ้ม การเลี่ยมกรอบพระ ตลับพระ จะต้องนำพระมาวัดขนาด พร้อมการประเมินราคาค่าแรงเบื้องต้น และประมาณน้ำหนักตามแบบที่ต้องการ ถ้าเลี่ยมกรอบอัดกันน้ำธรรมดาต้องฝากพระไว้ที่ร้าน แต่ถ้าเลี่ยมตลับนำพระมาวัดขนาดเสร็จก็นำพระกลับบ้านได้ นน.ทอง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพระ และรูปแบบการเลี่ยมของแต่ละองค์ไม่เท่ากัน

เปิดชม 3010 ครั้ง

22 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

11 แหวนทองคำโบราณ หุ้มตราประทับโบราณ รหัส 000026
000026
แหวนทองคำโบราณ หุ้มตราประทับโบราณ
แหวนทองคำโบราณ หุ้มตราประทับโบราณ แสตมป์โบราณ นน.ทองคำประมาณสองสลึง-สามสลึงขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของนิ้ว และขนาดของตราประทับชิ้นนั้นๆ

เปิดชม 2842 ครั้ง

5 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


12 แหวนนามสกุล รูปแบบต่างๆ รหัส 000025
000025
แหวนนามสกุล รูปแบบต่างๆ
แหวนนามสกุล ทองคำ ลงยา นน.ทองสองสลึงขึ้นไป กำลังสวย สีของยา สามารถเลือกสีที่ชอบ และถูกโฉลกได้

เปิดชม 5197 ครั้ง

5 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

13 จี้ทองคำ หุ้มช้างหยกโบราณ รหัส 000024
000024
จี้ทองคำ หุ้มช้างหยกโบราณ
จี้ทองคำ ห้อยตุ้งติ้ง หุ้มช้างหยกโบราณ นน.ทองประมาณสลึงกว่า-สลึงขึ้นไป อยู่ที่ขนาดของช้าง และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 2865 ครั้ง

5 -March / 2- 2013

ขายแล้ว


14 กำไลเงินหัวบัวใหญ่ หัวบัวตรงจัมโบ้ รหัส 000023
000023
กำไลเงินหัวบัวใหญ่ หัวบัวตรงจัมโบ้
กำไลเงินหัวบัวใหญ่ หัวบัวตรงจัมโบ้ ซ่อนสปิง นน.10-12 บาทขึ้นไป กำไลหัวบัวชนิดนี้ นน.จะมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นงานออกแบบที่มีขนาดใหญ่กว่าปรกติมาก หัวบัวใหญ่เป็นพิเศษ ขนาดของท้องวงกำไลก็จะใหญ่ตามไปด้วย นน.มากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมือแต่ละบุคคลด้วย

เปิดชม 2052 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

15 แหวนทองคำ หัวพยานาคโบราณ รหัส 000022
000022
แหวนทองคำ หัวพยานาคโบราณ
แหวนทองคำ แหวนหัวพยานาคโบราณ แหวนพยานาคลงยา ฝั่งพลอยแดง นน.1.5-2 บาทขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของนิ้วและแบบที่ต้องการ งานแหวนพยานาค สามารถเลือกสีลงยาที่ชอบได้ และสามารถเลือกสีของอัญมณีที่ชอบได้

เปิดชม 3347 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

16 กำไลหัวบัวสามกษัตริย์ ทอง นาค เงิน รหัส 000021
000021
กำไลหัวบัวสามกษัตริย์ ทอง นาค เงิน
กำไลหัวบัวสามกษัตริย์ หัวบัวตรง ทอง นาค เงิน ซ่อนสปิง นน.3-4 บาทขึ้นไป นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมือแต่ละบุคคล และแบบตอกลายที่แตกต่างกัน น้ำหนักก็จะไม่เท่ากัน

เปิดชม 2593 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


17 จี้ทองคำ หุ้มลูกปัดอเมทิส รหัส 000020
000020
จี้ทองคำ หุ้มลูกปัดอเมทิส
จี้ทองคำหุ้มลูกปัดอเมทิส ทำตุ้งติ้งเป็นไม้กางเขน ฝังพลอยอเมทิส

เปิดชม 2370 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


18 กำไลงาช้างหุ้มทองคำลงยา รหัส 000019
000019
กำไลงาช้างหุ้มทองคำลงยา
กำไลงาช้างหุ้มทองลงยา หุ้มสองท่อน นน.3สลึง-1บาทขึ้นไป น้ำหนักมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกำไล และแบบที่ต้องการ

เปิดชม 3664 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


19 ชิ้นส่วนทองคำลงยา ที่ใช้หุ้มกำไลชนิดต่างๆ รหัส 000018
000018
ชิ้นส่วนทองคำลงยา ที่ใช้หุ้มกำไลชนิดต่างๆ
ตัวอย่างชิ้นส่วนทองคำลงยา ใช้หุ้มกำไลชนิดต่างๆ เช่น หุ้มกำไลงาช้าง กำไลหยก กำไลแก้ว กำไลหิน และอื่นๆ

เปิดชม 2105 ครั้ง

27 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

20 สร้อยคอทองคำ ลูกปัดถังเบียร์บ้านเชียง รหัส 000017
000017
สร้อยคอทองคำ ลูกปัดถังเบียร์บ้านเชียง
สร้อยคอทองคำ/สร้อยลูกปัดแก้วโบราณถังเบียร์บ้านเชียง/สร้อยลูกปัดบ้านเชียง ฝาจีบหัวท้าย/นน.ทองเส้นนี้ประมาณ4บาทกว่า/นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดมากหรือน้อย และขนาดของเม็ดเล็กใหญ่/ หรือถ้ามีลูกปัดเองก็สามารถนำมาสั่งทำได้/หรือให้ทางร้านจัดหาลูกปัดมาสั่งทำให้ก็ได้

เปิดชม 2398 ครั้ง

14 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

21 กำไลหัวบัวเอี้ยว นาค ทองชมพู รหัส 000016
000016
กำไลหัวบัวเอี้ยว นาค ทองชมพู
กำไลหัวบัวเอี้ยว/กำไลนาค/หัวบัวเอี้ยว/กำไลทองชมพูหัวบัวเอี้ยว/นน.นาคหรือทองชมภู สองบาทขึ้นไป/นน.มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมือ และรูปทรงที่ต้องการเป็นตัวกำหนด /ชิ้นงานแต่ละชิ้นน้ำหนักไม่เท่ากัน/เนื่องจากเป็นงานขึ้นมือทุกชิ้นเฉพาะข้อมมือแต่ละคนเท่านั้น/ยกเว้นกรณีสั่งเป็นจำนวนหลายชิ้นขึ้นไป /สามารถกำหนดรูปแบบและน้ำหนักโดยคร่าวๆได้

เปิดชม 3674 ครั้ง

14 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้าสั่งได้

22 สร้อยข้อมือทองคำ ลูกปัดทวารวดี รหัส 000015
000015
สร้อยข้อมือทองคำ ลูกปัดทวารวดี
สร้อยข้อมมือทองคำ ลูกปัดทวารวดี ส้มเงินแสน ส้มทวา ฝาจีบบ้านเชียง นน.ทองคำประมาณ1บาทขึ้นไป แล้วแต่ขนาดของอัญมณี

เปิดชม 2340 ครั้ง

14 -February- 2013

ขายแล้ว


23 สร้อยข้อมือทองคำ ลูกปัดทวารวดี รหัส 000014
000014
สร้อยข้อมือทองคำ ลูกปัดทวารวดี
สร้อยข้อมมือทองคำ/ลูกปัดทวารวดี/ทวาขาวดำ/ฝาจีบหัวท้าย/นน.ทองคำประมาณสองสลึงขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดของอัญมณี

เปิดชม 2214 ครั้ง

14 -February- 2013

ขายแล้ว


24 กำไลทองคำ หัวบัวคาร์เนเลี่ยน รหัส 000013
000013
กำไลทองคำ หัวบัวคาร์เนเลี่ยน
กำไลทองคำ/หัวบัวคาร์เนเลี่ยน/กำไลหลอดทองคำ หัวบัวตรง หัวบัวคาร์เนเลี่ยนโบราณ/นน.ทองบาทกว่า นน.ทอง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัญมณีแต่ละชิ้น ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากัน/สามารถเปลี่ยนสีอัญมณีได้ตามใจชอบ/หรือจะนำอัญมณีมาให้ทางร้านสั่งทำก็ได้
-

เปิดชม 2266 ครั้ง

14 -February- 2013

ขายแล้ว


25 ต่างหูทองคำ  หุ้มแก้วทรงมะเฟือง รหัส 000012
000012
ต่างหูทองคำ หุ้มแก้วทรงมะเฟือง
ต่างหูทองคำ ตุ้มหูทองคำ หุ้มแก้วทรงมะเฟือง
-

เปิดชม 2060 ครั้ง

9 -February- 2013

ขายแล้ว


26 จี้ทองคำ จี้ทับทรวงทองคำลายโบราณ รหัส 000011
000011
จี้ทองคำ จี้ทับทรวงทองคำลายโบราณ
จี้ทองคำ จี้ทับทรวงทองคำรูปแบบโบราณ ลายโบราณ

เปิดชม 2049 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


27 จี้ทองคำ แก้วตาลูกยอโบราณ รหัส 000010
000010
จี้ทองคำ แก้วตาลูกยอโบราณ
จี้ทองคำ แก้วตาลูกยอโบราณ ฝาจีบปิดหัวท้าย ทำคานทองคำแกะลายไทย ห้อยคุ้งติ้ง

เปิดชม 2265 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


28 สร้อยคอทองคำ สร้อยแก้วฟ้าโบารณ รหัส 000009
000009
สร้อยคอทองคำ สร้อยแก้วฟ้าโบารณ
สร้อยคอทองคำ สร้อยแก้วฟ้าโบราณ หินแก้วภูเขาโบราณ หุ้มทองคำ ฝาจีบ ปิดหัวท้าย มีตุ้งติ้ง

เปิดชม 2057 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


29 จี้ทองคำ ตราประทับรูปม้าหุ้มทองคำ รหัส 000008
000008
จี้ทองคำ ตราประทับรูปม้าหุ้มทองคำ
จี้ทองคำ ตราประทับหินควอทโบราณ แกะสลักรูปม้า หุ้มทองคำทำเป็นจี้ห้อยตุ้งติ้ง ติดไข่ปลารอบชิ้นงาน
-

เปิดชม 2003 ครั้ง

9 -February- 2013

ขายแล้ว


30 จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ รหัส 000007
000007
จี้กำไลหัก หุ้มทองคำ
จี้กำไลหัก กำไลแก้วโบราณ หุ้มทองคำ ฉลุลาย ติดหลอดใช้ร้อยสร้อย นน.สลึงกว่าขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดของจี้เล็กใหญ่
-

เปิดชม 2967 ครั้ง

9 -February- 2013

ขายแล้ว


31 สร้อยข้อมือทองคำ ลงยา รหัส 000006
000006
สร้อยข้อมือทองคำ ลงยา
สร้อยข้อมือทองคำ ลงยา

เปิดชม 3426 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


32 จี้ทองคำ แก้วโบราณบ้านเชียง รหัส 000005
000005
จี้ทองคำ แก้วโบราณบ้านเชียง
จี้ทองคำ หุ้มแก้วบ้านเชียงโบราณ

เปิดชม 2280 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


33 จี้ทองคำ ต่างหูแก้วโบราณ รหัส 000004
000004
จี้ทองคำ ต่างหูแก้วโบราณ
จี้ทองคำ ต่างหูแก้วโบราณ รูปตัวC หุ้มทอง ทำตุ้งติ้งแนวตั้ง

เปิดชม 2282 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


34 กำไลทองหุ้มหยกเหลือง รหัส 000003
000003
กำไลทองหุ้มหยกเหลือง
กำไลทอง หุ้มหยกเหลือง หุ้มสองท่อน ซ่อนสปิง นน.ทอง1 บาทขึ้นไป นน.ทองมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดของกำไลแต่ละวงเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน

เปิดชม 3404 ครั้ง

5 -February- 2013

ขายแล้ว


35 กำไลทองหุ้มงาช้าง รหัส 000002
000002
กำไลทองหุ้มงาช้าง
กำไลทอง หุ้มงาช้าง หุ้มทองสองท่อน ซ่อนสปิง นน.ทอง 3 สลึง-1 บาทขึ้นไป นน.ทองมากหรือหน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของงาช้างและแบบที่ต้องการ
-

เปิดชม 5500 ครั้ง

9 -February- 2013

ขายแล้ว


36 กำไลทองหัวบัวคาร์เนเลี่ยน รหัส 000001
000001
กำไลทองหัวบัวคาร์เนเลี่ยน
กำไลทองหัวบัว คาร์เนเลี่ยน ส้มเงินแสน นน.ทอง ประมาณบาทกว่า (น้ำหนักไม่นิ่งเนื่องจากข้อมือแต่ละคนมีขนาดที่ไม่เท่ากัน) หินคาร์เนเลี่ยน หรือส้มเงินแสน สามารถเลือกสีของหินที่ต้องการได้ หรือนำอัญมณีมาให้ทางร้านสั่งทำก็ได้

เปิดชม 2878 ครั้ง

8 -February- 2013

ขายแล้ว


สินค้า เสนอช่างทอง